บริการของเราบริการ

เรารับออกแบบ/ปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบ เว็บไซต์หน่วยงาน รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ ตรงตามมาตรฐานใหม่เว็บไซต์ภาครัฐ

Design/Develop/service Web Application Organization Government

Click Me!

นำเสนอWeb Application รูปแบบต่างๆให้เลือก

รับข้อมูล ความต้องการต่างๆที่หน่วยงานต้องการที่จะให้มีใน Web Application

ออกแบบ/พัฒนา ระบบWeb Application ให้ครบตามความต้องการ

นำWeb Application ที่เสร็จแล้วขึ้นHostตัวอย่าง เพื่อทดสอบระบบ และให้Comment เพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ครบทุกความต้องการ

สอนการใช้งาน พร้อมกับมอบคู่มือให้กับผู้ดูแลระบบ(Admin)

แนวทางการบริการ

ปรับปรุงจากเว็บไซต์เดิม

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More

ทดสอบระบบ

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More

สอนวิธีการใช้งาน

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More

ส่งมอบงาน

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More

บริการดูแลระบบตามระยะสัญญา

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More

บริการพิเศษ

ปรับปรุงจากเว็บไซต์เดิม

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More

ทดสอบระบบ

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More

สอนวิธีการใช้งาน

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More

ส่งมอบงาน

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More

บริการดูแลระบบตามระยะสัญญา

Service one description. Lorem ipsum dolor sit amet

More